Menu1

Opisy ciekawych doświadczeń

Ryczący niedźwiedź

Odczynniki:

Opis:
Chloran potasu stopić w dużej probówce. Wrzucić misia. Miś zacznie się spalać podskakując i wydając zabawne dźwięki. Jeżeli miś nie mieści się do probówki, należy go przeciąć i obtoczyć w skrobii, aby nie przyklejał się do ścian probówki.

UWAGA! Doświadczenie przeprowadzać pod wyciągiem (dygestorium)! Należy używać okularów ochronnych! Doświadczenie zostało wykonane na zajęciach koła chemicznego podstaw chemii w maju 2002 r.

Krzysztof Kupczyński - krzyskup@poczta.onet.pl

Praca wpłynęła do ChemFana: 2002-06-28

Menu2