Menu1

Księga Gości

Nowe wpisy oczekujące na akceptację

Sygnatura: 03-06-13_15-09-44_036 - Nadano z 145.237.1.3 IP=145.237.1.3

Basia L.
E-Mail: ZASTRZEŻONY
WWW: www.filmy.ptm.edu.pl

Komentarz:
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Bazy Danych Filmu Edukacyjnego na www.filmy.ptm.edu.pl Na stronach FILMU EDUKACYJNEGO dostępnych jest 672 nie powtarzających się fragmentów filmów, które ilustrują doświadczenia, tłumaczą zjawiska, wyjaśniają skomplikowane procesy a czasami bawią. Zaznajamiają z dorobkiem narodowego dziedzictwa i źródłami europejskiej kultury. Promują ideę integracji, uczą postawy otwartości uwrażliwiają na potrzeby innego człowieka, uczą tolerancji i akceptacji. Na taśmie filmowej zarejestrowane są wydarzenia, które na stałe wpisane zostały do polskiej kultury i historii. Niektóre z prezentowanych obiektów uczeń może poznać wyłącznie przy pomocy filmu, ponieważ ze względu na ich wyjątkowość, utrudniony dostęp, czy też specjalne warunki towarzyszące pracy kamery niemożliwe byłoby ich poznanie inną drogą.

Przeznaczenie: Nowy wpis

Menu2