Menu1

Księga Wniosków i Uwag

Sygnatura: 03-01-21_18-45-53_398 - Nadano z 80.49.174.130 IP=80.49.174.130

Maciej Zykubek
Dotyczy:
gęstość mosiądzu

Wniosek uwaga lub skarga:
Pytanie:Jaka jest gęstość mosiądzu?

Menu2