Menu1

Prace dyplomowe

Spis doniesień naukowych opublikowanych w trakcie wykonywania niniejszej pracy

Publikacje bezpośrednio związane z tematem pracy

 1. Adam Kraszewski, Michał Sobkowski i Jacek Stawiński "Studies on Reactions of Nucleoside H-Phosphonates with Bifunctional Reagents. Part 1. Reactions with Amino Alcohols", J. Chem. Soc. Perkin Trans. I, 1993, 1699-1704.
 2. Michał Sobkowski, Jacek Stawiński, Anna Sobkowska i Adam Kraszewski "Studies on Reactions of Nucleoside H-Phosphonates with Bifunctional Reagents. Part 2. Stability of Nucleoside H-Phosphonate Diesters in the Presence of Amino Alcohols", J. Chem. Soc. Perkin Trans. I, 1994, 1803-1808.
 3. Michał Sobkowski i Adam Kraszewski, "Chemical Synthesis of Molecular Probes Carrying Nonradioisotopic Reporter Groups", Materiały zjazdowe konferencji "First French - Polish Graduate Students Workshop", Poznań 1994.
 4. Michał Sobkowski, Jacek Stawiński, Anna Sobkowska i Adam Kraszewski "Studies on Reactions of Nucleoside H-Phosphonates with Bifunctional Reagents. Part 3. Further Studies on Transesterification of Nucleoside H-Phosphonate Diesters with Amino Alcohols" Nucleosides & Nucleotides, 1995, 14(3-5), 839-842.
 5. Annika Kers, Inger Kers, Jacek Stawiński, Michał Sobkowski i Adam Kraszewski "Studies on Aryl H-Phosphonates; Part 2. A General Method for the Preparation of Alkyl H-Phosphonate Monoesters", Synthesis, 1995, 4, 427-430.
 6. Michał Sobkowski, Jacek Stawiński i Adam Kraszewski, "Studies on Reactions of Nucleoside H-Phosphonates with Bifunctional Reagents. Part 4. Oxidative Amidation or Esterification of Nucleoside H-Phosphonate Diesters Controlled by Protonation of Amine Function of Amino Alcohols", Tetrahedron Lett., 1995, 36(13), 2295-2298.
 7. Anna Sobkowska, Michał Sobkowski, Jacek Stawiński i Adam Kraszewski "Studies on Aryl H-Phosphonates. Synthesis of Nucleoside N-Alkylphosphonamidates", Nucleosides & Nucleotides, 1995, 14(3-5), 703-706.
 8. Michał Sobkowski, Jacek Stawiński i Adam Kraszewski "Aryl H-Phosphonates. Part 5. A Simple Method for the Synthesis of Aminoalkyl H-Phosphonate Monoesters via Transesterification of Diphenyl H-Phosphonate with Amino Alcohols", Collect. Czech. Chem. Commun. (Special Issue), 1996, 61, S238-S241.
 9. Jacek Stawiński, Adam Kraszewski i Michał Sobkowski "Exploring Reactions of Nucleoside H-Phosphonates with Bifunctional Reagents", Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 1996, 109-110, 261-264.
 10. Annika Kers, Inger Kers, Adam Kraszewski, Michał Sobkowski, Thomas Szabó, Maths Thelin i Jacek Stawiński "Nucleoside Phosphonates. Development of Synthetic Methods and Reagents", Nucleosides & Nucleotides, 1996, 15(1-3), 361-378.
 11. Jacek Cieślak, Jadwiga Jankowska, Annika Kers, Inger Kers, Anna Sobkowska, Michał Sobkowski, Jacek Stawiński i Adam Kraszewski "Some Applications of Aryl H-Phosphonates in Nucleotide Chemistry", Collect. Czech. Chem. Commun. (Special Issue), 1996, 61, S242-S245.
 12. Michał Sobkowski, Adam Kraszewski i Jacek Stawiński "Studies on Reactions of Nucleoside H-Phosphonates with Bifunctional Reagents. Part 5. Functionalization of support-bound oligonucleotides and synthesis of non-radioactive hybridization probes", Nucleosides & Nucleotides, 1998, 17(1-3), 253-267.
 13. Inne publikacje

 14. Jadwiga Jankowska, Michał Sobkowski, Jacek Stawiński i Adam Kraszewski, "Studies on Aryl H-Phosphonates. I. An Efficient Method for the Preparation of Deoxyribo- and Ribonucleoside 3'-H-Phosphonate Monoesters by Transesterification of Diphenyl H-Phosphonate", Tetrahedron Lett., 1994, 35(20), 3355-3358.
 15. Günther Ott, Lubos Arnold, Jiri Smrt, Michał Sobkowski, Stefan Limmer, Hans-Peter Hofmann i Mathias Sprinzl, "The Chemical Synthesis of Biochemically Active Oligoribonucleotides Using Dimethylaminomethylene Protected Purine H-Phosphonates", Nucleosides & Nucleotides, 1994, 13(5), 1069-1085.
 16. Annika Kers, Inger Kers, Jacek Stawiński, Michał Sobkowski i Adam Kraszewski "Studies on Aryl H-Phosphonates. Part 3. Mechanistic Investigations Related to the Disproportionation of Diphenyl H-Phosphonate Under Anhydrous Basic Conditions", Tetrahedron, 1996, 52(29), 9931-9944.
 17. Jacek Cieślak,  Michał Sobkowski, Jacek Stawiński i Adam Kraszewski "Aryl H-Phosphonates. Part 4. Nucleoside Aryl H-Phosphonate Diesters - a New Type of Efficient Intermediate Substrate in Internucleotide Bond Formation", Tetrahedron Lett., 1996, 37(26), 4561-4564.
 18. Anna Sobkowska, Michał Sobkowski, Jacek Cieslak i Adam Kraszewski. "Aryl H-Phosphonates. 6. Synthetic Studies on the Preparation of Nucleoside N-Alkyl-H-phosphonamidates.", J.Org.Chem., 1997, 62(14), 4791-4794.

Menu2