Menu1

Prace dyplomowe

Podsumowanie

Przedstawiony powyżej przegląd metod modyfikacji oligonukleotydów jest oczywiście skrótowy i niekompletny*. Daje jednak pogląd na skalę zagadnienia i potrzeby laboratoriów, do których adresowane są te prace. Pomimo dostępu do całego spektrum związków modyfikujących oligonukleotydy, oferowanych przez wiele firm (m.in. Penisula, Beckman, Milipore, Pharmacia, Applied Biosystems, Glen Research, MWG - Biotech, Biotronik), opracowywane są wciąż nowe protokoły funkcjonalizacji.

Spowodowane jest to różnymi niedogodnościami adaptacji opublikowanych metod, m.in.:

Celowe jest więc podjęcie prób opracowania innych podejść, w których dotychczasowe niedogodności syntetyczne będą znacznie ograniczone lub wyeliminowane.
 
 
 

Menu2