Menu1

Publikacje

Skorowidz tematyczny Kuriera Chemicznego 1991-1995

Wskazano numer strony, a po znaku "/" numer czasopisma (według numeracji rzymskiej). Cyfry rzymskie oznaczają strony okładki. Kursywą oznaczono tematy poruszone w ramach "Donosów ze świata". Litera "e" oznacza sprostowanie lub erratę.

Historia chemii, wielcy chemicy

Historia miareczkowania18/1
Jak Ira Remsen chikiem zostałIV/1
Kto odkrył tlen11/2
Preparaty kosmetyczne z XVII w.30/5
Faraday, pożar, ubezpieczenia i benzen24/6
Nazwiska chemików w tytułach czasopism26/6
Raman i zjawisko Ramana9/8
George Loewitz - Wielki Zapomniany24/11
Pierwszeństwo odkrycia transuranowców28/11
Historia odkrycia cisplatyny14/12
Newton i chemia15/13
Michaił Cwiet i historia chromatografii1/15
Rozpuszczanie złota po chińsku17/16
Życie i praca stanislao Cannizzaro26/16
Spadkobiercy alchemików9/17
Wzór moweiny skorygowany40/17
Mendelejew13/19
Łukasiewicz i lampa naftowa33/19
Skłodowska-Cure do Panteonu5/20
Czy alchemicy się mylili6/20
Historia dagerotypu22/21
Birkeland, Eyde i wiązanie azotu29/22
Historia czerni platynowej21/22
Linus Pauling19/23
150 lat Politechniki Lwowskiej34/24
Chemia organiczna - 200 lat perspektywy8/26
Jak powstał dynamit23/28
Nobel i Nagrody Nobla6/29

Nagrody Nobla i ich laureaci

Elias James Corey3/1
Richard Ernst22/6
Rudolf Marcus17/12
Herbert Hauptman i Jerome Karle5/13
Wywiad z Herbertem Hauptmanem13/13
Michael Smith i Kary Mullis9/18
Karbokationy i George Olah2/24
Rowland, Molina, Crutzen4/29

Chemia nieorganiczna

Czy istnieje kwas węglowy1/3
Związki termochromowe1/5
Krzemiany26/3
Neonek cezu do odkrycia30/3
Dziwne tlenki węgla26/4
Alotropia fosforu7/5
Przemysłowe otrzymywanie wodoru3/6
Stopnie utlenienia manganu16/8
Najmocniejsze kwasy3/9
H2SO49/9
C3N4 - twardszy od diamentu?1/10
Azotek krzemu2/10
Wysokociśnieniowy He(N2)119/10
Trwałe rodniki w kryształach KNO213/10
Chemia radonu13/11
Amalgamaty1/12
Cisplatyna i związki pokrewne13/12
Nadtlenki, ponadtlenki, ozonki20/15
Halogenopochodne amoniaku1/16
Czy możliwy jest HgF412/16
Rozpuszczanie złota13/16
Diamenty z polimeru37/16
Najbardziej lekceważone wiązanie1/17
Związki międzymetaliczne4/17
Król metali12/17
Brązowe diamenty ze stałym CO238/17
Kompleksy z molekularnym azotem14/18
Odkrycie kompleksów z molekularnym N214/18
Niezrównana lekkość aerożeli25/18
Lantan czy lunet?11/19, e19/20
Substancje twarde1/20
Niezwykły kwas azotowy1/22
Alotropia siarki13/24
Tajemnice mechnizmu reakcji SO3 z H2O38/25
Pierwiastki, których nie ma19/26
Niezwykły NaCl8/27
Lotne związki metali1/28
Tajemnice jonu amonowego10/28

Chemia organiczna

Etanol22/3
Dimcarb - ciekła sól organiczna31/4
Elektroda z Nio(OH) w syntezie organicznej21/5
Rotaksany i nowy rodzaj izomerii1/6
Koloidalny sód w reakcji Wurtza24/6
Dendrymery1/7
Solwatochromia barwnika ET(30)10/7
Hemikarcerandy - opakowanie dla C4H417/7
Silatrany - nadzieja łysych1/9
Katenany22/9, 5/12
Związki 1,2,3-trikarbonylowe27/9, e32/10
Trwałe rodniki nitroksylowe21/12
Tetrazol - CH2N4 i podobne heterocykle25/13
Estetyczne cząsteczki organiczne1/14
Zastosowania kubanu i adamantanu8/14
Reakcja siedmiosubstratowa28/15
Ciekawy przypadek izomerii optycznej32/16
Etery koronowe i związki pokrewne1/18
wicynalne poliketony12/21
Karbokationy2/24
Węgiel kamienny1/21
Perhydrol w tabletce7/23
Kofeina23/24
Cyklodekstryny5/25
Nitrogliceryna25/28
Polimery - to brzmi dumnie1/30
Wzmacnianie chiralności w reakcji chemicznej30/30

Elektrochemia

Energetyka wodorowa3/6
Ogniwa paliwowe5/7
Elektroda z NiO(OH) w syntezie organicznej21/5
Najmniejsze ogniwo galwaniczne11/11
Nowe akumulatorki litowe12/13
Akumulatorki o konsystencji gumy36/14
Mokre baterie siarkowe39/17
Nowy organiczny metal39/18
Jednowymiarowe metale43/18
Samochody elektryczne12/20
Litowe bateryjki35/20
Pora na biosensora6/21
Elektrody w elektrochemii22/23
Co wynika z szeregu napięciowego metali19/29
Synteza elektrochemiczna23/30

Krystalografia i chemia kryształów

Mieszanie a optyczna czynność kryształów NaClO37/3
Nierówny wzrost kryształów24/9
Drapanie Si daje metaliczny krzem?13/10
Matematyka i najgęstesze upakowanie kul13/10
Rozdrobnienie CdS a temperatura topnienia31/10
O krystalografii i krystalografach4/12
Matematyka w krystalografii6/13
Superkryształ ze 146 atomami Cu36/17
Lód odsłanie swe tajemnice39/17
Niezwykły kryształ zaprojektowany24/18
Matematyka ciasnego upakowania i gruszki27/20
309 atomów to juz metal36/20
Supernanostopy28/21
Nieznana faza żelaza28/29

Chemia fizyczna

Rekord niskiej temperatury5/1
Temperatury płomieni14/1
Diamagnetyzm drewna23/2
Szybkość dysocjacji wody26/2
Woda płynie do góry4/10
Reakcje o dwóch stanach stacjonarnych14/10
Równowagi w roztworze wodnym CO221/4
Enzym od wody sodowej23/4
Związki termochromowe1/5
Solwatochromia barwnika ET(30)10/7
Laserowe zaburzanie przebiegu reakcji16/7
Laserowe zrywanie wiązań24/7
Najmocniejsze kwasy3/9
Rozpuszczalność soli a reguła przekory30/12
Niezwykłe miareczkowania23/13
Temperatura wrzenia wody i nowa skala temperatur38/13
Wybuchowe mieszaniny gazów22/14
Chemiczny model pioruna kulistego26/15
Kolejność poziomów energetycznych na diagramie molekularnym cząsteczki azotu27/19
Masy atomowe znowu dokładniejsze37/22
Jak to jest z konfiguracją s23/23
Fosforany kurczące się przy ogrzewaniu26/23
Najdokładniejsze masy atomowe28/23
Filtry przeciwsłoneczne14/27
Nowy stan materii19/28
Cząsteczki pamiętające informacje13/30
O wzbudzeniu dwufotonowym17/30
Bielszy odcień bieli21/30
Chłodzenie światłem28/30
Silny efekt akustooptyczny30/30

Syntezy ciekawych substancji nieorganicznych

Heksazyna, N624/1
Pięć atomów Au na jednej linii15/3
Galowodór8/4
Nowe jony z fosforem (P5-)24/4
Jony Na2+6/5
Potrójna helisa kompleksu z kobaltem24/7
Piramidki z atomów osmu25/7
Struktura kryształu ClO227/7
CLi614/8
Si10 i możliwe krzemowe analogi fullerenów24/8
Ti8C1212/9
Wiązanie podwójne B=B24/9
Struktura Br2O428/10
Zaskakująca struktura (C6H5)3PI219/12
Struktura trimeru wody28/12
Trójwiązalny krzem12/16
Wytrzymałe kompozyty25/16
Tlenozłotek cezu39/17
Niezwykłe krzemowodory39/17
Porowaty krzem23/18
Niezwykły krzemek molibdenu39/18
Trwałi silallen29/19
Nowy tlenek azotu - N4O30/19
C3N432/19
Dziwna sól - K2PtH423/21
Supernanostopy28/21
Pięciotlenek bromu38/21
Krystaliczny sześcioelektronek38/21
Ciekawy sodan11/22
Trójtlenek chloru istnieje21/22
Czemu Bi(5+) fioletowy?38/23
Glin jednowartościowy39/23
Dwuwartościowy glin22/24
Niemetaliczny stop metali37/25
Wytrzymała kompozyty25/16
Żaroodporny SI17C10N1636/26
Krzemowy dendrymer39/26
Wielki pierścień azotowo-fosforowy7/27
Trójwiązalny antymon28/27
Dziwny układ Li-Pt-H28/27
Najmocniejsze azydki30/27
Galowy pierścień42/28
Germanowy pierścień43/28
Pierwsze nanorurki niewęglowe (BN)5/29
Potrójne wiązanie fosforu27/29
Pierścienie z atomami Au28/29
Złote analogi H4O2+29/29
Sztuczne szkielecki30/29
Magnesik cyjankowy12/30
Sztuczny zeolit29/30
Jon H9O4+ w kryształach31/29
Mieszanina niepiorunująca31/29

Syntezy ciekawych cząsteczek organicznych

Cząsteczki zasupłane14/1
Rotan - ęglowodór ze skrzydełkami18/3
Rozcapierzony węglowodór8/4
Trwały dwuwartościowy węgiel25/4
Węglowodór w kształcie ósemki29/6
Sandwicz z podwójnym kobaltem30/6, e9/12
Izocyjanek etynylu8/7
C4H4 otrzymany17/7
Związek kompleksujący kationy i aniony19/7
Struktura [[(CH3)2N]2C]2 - "organicznego litowca"23/7
Powstawanie izobenzenu25/9
"Koraliki" z cyklodekstryn25/9
Sferifan C36H36 - węglowodór "wyrążony"26/12
Podwójnie aromatyczny czteroanion14/13
Makrocząsteczka krystalizująca po roku32/13
Cyklobutyn w kompleksieIV/14
Największy węglowodór29/15
Chemiczna pinceta32/15
Trwały dioksiran37/16
Nowe węglowodory8/17
Oktanitrokuban - silnie wybuchowy8/18
Kryptandy z katenandami41/18
Niepewny mechanizm utleniania41/18
Poplątana cząsteczka z miedzią28/19
Estetyczny cykloalkin14/21
Olimpiadan37/22
Strychnina z probówki38/22
Dendrymer dla cierpliwych18/23
Niezwykła reakcja18/23
Kolejne katenany37/23
Największe pierścienie25/24
Trwały dioksiran28/24
Węglowy pręcik39/24
Elastyczny polipropylen34/25
Tektony i superadamantan37/25
Ladderany - chemiczne drabiny31/27
Najtrwalszy karben40/28
Synteza połówki fullerenu40/28
Azepiny w komplecie43/28
Najtrwalszy czterokation30/29
Fluoromrówczan28/30

Nowe odmiany alotropowe węgla

Odkrycie C601/1
Jony, nadprzewodniki, sole, zagrożenia19/3
Pochodne, tetraniony, ceny, nadprzewodnikie29/6
Występowanie w sadzy32/4
Ferromagnetyki, hel i lantan w środku, optycznie czynny C7631/5
Otrzymywanie diamentów z fullerenów16/7
Możliwe nowe odmiany, liczby magiczne fullerenów, nadprzewodzący Ca5C6018/8
Rurki węglowe23/8
Si10 i możliwe krzemowe analogi fullerenów24/8
La3 itp. wewnątrz fullerenów, elektrochemia C60, polimery, błony fotoprzewodzące19/9
Ti8C12 i fullerenopochodne związki metali19/9
C60 w minerałach31/10
NanorurkiIV/10
Pochodne organiczne12/11
Rekordowe nadprzewodnikie12/11
C120, nowa bezbarwna odmiana alotropowa, fullereny wielowarstwowe, pochodne cukrowe26/12
Modele z papieru27/12
LaC2 wewnątrz "opakowania" węglowego25/14
Węglowe nanorurki wypełnione ołowiem25/14
Czasopismo o fullerenach39/14
C60 w przyrodzie i pioruny39/14
C60H2, pochodne fluorowe fullerenów28/15
Karbin - fakt czy fikcja16/17
Poszukiwania nowych odmian alotropowych węgla18/17
Czy można stopić C6038/17
Otrzymywanie C60 na słońcu40/18
Pokusa odkrycia C2029/19
C60 a wyginięcie dinozaurów11/20
Tańszy C6037/20
Promieniowanie jądrowe nie niszczy C6038/23
Odtykanie nanorurek39/24
Karbin? Nie karbin?40/25
Pół fullerenu40/28
Fulleren z otworem41/28
Węglikowe nanporęciki41/28
Płaskie ekrany z nanorurkami?27/29
Nanorurki z elektrolizera30/29
Itr jest naprawdę wewnątrz28/30

Chemia i kosmos

Aminokwasy z meteorytów10/1
Jak ogrzać Marsa29/5
Jon H3+ wykryty w kosmosie15/6
Atomowy węgla w kosmosie16/7
Hodowanie kryształów białek w kosmosie16/7
Pył diamentowy w kosmosie26/12
Nietrwałe skafandry kosmonautów29/12
Azotowe lody na Plutonie29/17
Struktura i chemia komety Halleya7/22
Glicyna w kosmosie30/22
32kg plutonu w sondzie kosmicznej39/24
H2O na Słońcu36/28
Węglany na Marsie28/29

Promieniotwórczość, izotopy, jądro atomowe

Trwałe izotopy w badaniach chemicznych1/2
Technet w medycynie10/2
Izotopy a CO2 w atmosferze 500mln lat temu23/7
Radon13/11
Nowy rodzaj rozpadu beta20/12
Izotopy arsenu w diagnostyce medycznej28/12
"Fluorowa" promieniotwórczość proaktynu35/14
Szósty kwark odkryty?27/15
Okulary do zbadania29/17
U fizyków znowu kwarki11/21
Antychemia38/21
O dziwnych izotopach20/28
Ameryk w szkle38/28

Najcięższe transuranowce

Plany otrzymania pierwiastka 1109/12
Amerykańskie propozycje10/19
Nawa pierwiastka 10636/20
Czy koniec sporu o nazwy1/23
Jest juz 110 pierwiastków1/24
Jądra superciężkie o znacznej trwałości10/24
Pierwiastek 1111/25
Rozmowa z Adamem Sobiczewskim3/25
Pierwiastki, których nie ma19/26
Wojna o nazwy trwa9/28
Kolejne nazwy5/29
Chwila odkrycia pierwiastków 110 i 11131/29

Chemia zapachów

Naturalne substancje zapachowe1/4
Zapach czosnku15/6
Zapach cytryny16/10
Nieprzyjemne zapachy1/13
Miareczkowanie "na węch"23/13
Zapach czosnku i cebuli20/14, 30/15
Zapach róż12/15
Parzenie kawy28/15
Wojsko i zapachy15/26
Salamandra wszystko wywęszy36/26
Automatyczne nosy37/26

Chemia organizmów żywych

Pierwiastki śladowe w organizmach żywych8/1, 8/2
Substancje zapachowe kwiatów1/4
Enzym od wody sodowej23/4
Rodniki tlenowe w organizmach - zagrożenia28/4
Ośmiopeptyd i alkoholizm16/5
Barwniki róży19/5
Hodowanie kryształów białek w kosmosie16/7
Smak herbaty1/8
Półprzewodnikowy CdS produkowany przez drożdże7/8
Czujnik światła z bakteriorodopsyną24/8
Chromosom drożdży rozszyfrowany11/9
Jednokierunkowa reakcja enzymatyczna26/9
Chemiczna broń owadów1/11
Syntetyczna żywność dla grubasów4/11
Trujący ptak31/13
Antybiotyk z rekinów9/14
Struktura chloroplastów26/14
Miozyna lepiej znana12/16
Waracyna31/17
Feromony32/17
O jadzie pszczelim34/17
Łańcuchowa reakcja polimeryzacji (DNA)9/18
Nieoceniony tlenek azotu40/18
Po co bakteriom tlenki manganu30/19
Immunoreagenty w syntezie organicznej35/20
Bakterie zjadają chloropochodne38/20
Złoto i srebro w roślinach24/21
Przeciwbakteryjne właściwości miodu9/23
Selen w czosnku39/23
Szczawian w naszych komórkach6/24
Kości i zęby7/24
Bakterie jedzące arszenik39/24
Otrzymana brewektoksyna B12/25
Nikiel konieczny w enzymach18/26
Kalisterole39/26
Dysidaziryna z gąbek26/27
Azot bez brodawek26/27
Kwasolubne żyjątka9/28
Trucizny grzybów12/28
Nasenny amid30/28
Antywitaminy1/29
Bakterie jedzące bazalt3/29
Antynowotworowa depudetyna5/29
Etylen a rośliny18/29
Wzór bakterii20/30

Chemia i medycyna

Technet w medycynie10/2
Taksol - antynowotworowy lek z cisów12/5
"Medica, controla, farmacja"28/6
Silatrany - nadzieja łysych1/9
Nowy lek uspokajający25/11
Leki antynowotworowe z cisplatyną14/12
Izotopy arsenu w diagnostyce28/12
Antybiotyk z rekinów9/14
Reakcja Maillarda w organizmie11/15
Środowisko naturalne człowieka - prawdy i mity21/17
Ciekłokrystaliczne okulary29/17
Hupercyna - nadzieja staruszków42/18
Substancja przeciwwirusowa z komputera31/19
Taksol z probówki19/20
Czy naczynia aluminiowe są bezpieczne32/20
Przeciwgrzybicza papuamina36/22
Tal i powieści kryminalne30/24
Kwas zaragozowy a cholesterolIV/24
Substancje przedłużające życie8/25
Zagrożenia żywnością - prawda i mity13/25
Analitycy badają dietę Masajów38/26
Przeciwgrzybowe FR984827/27
Wino, cebula i długowieczność29/27
Kuracyna38/28
Nasenne barbiturany22/29
Palacze - ewidentni truciciele24/29
Brzoza a leki przeciwnowotworowe28/29
Brzydkie słowo: doping26/30

Chemia środowiska naturalnego

Krzemiany26/3
Izotopy a CO2 w atmosferze 500mln lat temu23/7
Najgłębsze diamenty30/18
Amoniak w praoceanie40/18
Czy dinozaury się podisułyIV/18
Diamenty - z martwych bakterii?27/20
Katalizatory w przemianach gazu ziemnego38/20
Węgiel kamienny1/21
Minerał renu prosto z wulkanu26/21
Bakterie 500m pod dnem morskim18/23
Złoto z wulkanu6/24
Kwas siarkowy i dinozaury39/25
Diamenty są jeszcze głębiej43/28

Ochrona środowiska

Spalanie biomasy i ozon5/1
Wodoru w atmosferze przybywa17/1
Kukurydza, izotopy i zanieczyszczenia3/2
Telewizory i radon10/2
Spalanie biomasy i obieg azotu28/3
Lidarowe badanie zanieczyszczeń9/4
Podatek od CO227/6
Tlenki miedzi i chromu w katalizatorach samochodowych29/6
Projekt "Biosfera-2"13/7
Naturalny reaktor jądrowy i składowanie odpadów18/7
Wzrost zawartości rtęci w powietrzu28/8
Recyklizacja tworzyw sztucznych28/8
Kwaśne deszcze hamują efekt cieplarniany28/8
Opłaty za emisję SO228/8
Freony w powietrzu26/9
Rozpuszczalne piłeczki golfowe26/9
Wstrzymywanie produkcji freonów24/10
Skutki chlorowania wody28/10
Spalanie broni chemicznej10/11
Radon13/11
Glony i bromoform30/11
Eliminowanie pestycydów w EWG30/11
Radon w jaskiniach30/11
Normy ołowiu w wodzie do picia30/11
Niedobory metali w diecie a garnki emaliowane30/11
Tlenu w powietrzu ubywa31/11
Glin uniewinniony?9/12
Nowy sposób odsiarczania gazów16/12
Polski program Green32/12, 33/13
Samochody i efekt cieplarniany30/13
Zanieczyszczenia chemiczne w Rosji30/13
Nieszkodliwe procesy przemysłowe10/14
Katalizator niszczący dioksyny15/14
Nowe przepisy o eksporcie odpadów36/14
Ołów w środowisku19/15
Rtęć w środowisku i oceany23/15
Bakterie zjadające węglowodory19/16
Ostrożnie z CO211/16
Konkwistatorzy i rtęć34/16
Paskudny fosforowodór38/16
Precz z ryżem38/16
Środowisko naturalne człowieka - prawdy i mity21/17
Kostki lodu (CO2) zamiast cieplarni38/17
Nowe technologie w walce o czyste powietrze35/18
Mało O3 w atmosferze41/18
Skażenie ołowiem przez ostatnie tysiące latIV/20
Recycling PET27/21
Żelazo kontra tlenki azotu39/21
Samoloty i ozon40/21
HCFC degradowane do CF3COOH6/22
Wino i ołów w środowisku15/22
Pola ryżowe wcale tak nie szkodzą24/23
Kara za brak etykietek30/23
Zagrożenia żywnością - prawda i mity13/25
Niebezpieczny chlor19/25
Spór o śldy pestycydów27/25
Fosforany w proszkach do prania niewinne37/25
Substytuty CFC nie są bezpieczne38/26
Pleśnie a jakość kawy38/26
Węglowodory w powietrzu Meksyku27/27
Lekkie węglowodory w powietrzu miejskim15/28
Dezodoranty a żaby39/28
Fosforany w proszkach39/28
Odkwaszanie kwaśnych jezior29/29

Substancje nadprzewodzące

Rekordowy nadprzewodnik18/7
Nadprzewodniki z substratów gazowych27/8
Nadprzewodnik z rtęcią40/14
Rekord nadprzewodnictwa9/15
Amoniakalny nadprzewodnik14/15
Rekordowe nadprzewodniki z rtęcią38/17
Nadprzew. blisko temp. pokoj. - sensacja czy błąd30/19
Metrowy nadprzewodnik32/19
Nadprzewodniki rtęciowe w energetyce21/20
Nadprzewodzenie pod ciśnieniem40/22
Czemu nadprzew. z miedzią i rutenem różne33/24

Zwiastuny nowych technologii

Najmniejsze literki5/1
Chemiczna pamięć komputerów23/1
Fluorescencja pojedynczych cząsteczek15/2
Przewodzące polimery2/3
Zapis optyczny w ciekłych kryształach32/3
Chemiczny "nos" (adsorpcja na platynowcach)27/4
Pojedyncze cząsteczki barwnika w roztworze30/4
Krystalizacja na teflonie18/5
Organiczne ferromagnetyki29/5
Nowy stop magnetyczny24/6
TIO2 + barwnik = ogniwo słoneczne29/6
Diody świecące na niebiesko16/7
Półprzewodnikowy CdS produkowany przez drożdże7/8
Światłoczuły MoO37/8
Czujnik światła z bakteriorodopsyną24/8
C3N4 - twardszy od diamentu?1/10
Przezroczyste magnesiki z gamma-Fe2O331/10
Niebieski laser półprzewodnikowy3/11
Superlekkie ciała stałe9/11
Tworzywa pęczniejące przy rozciąganiu9/11
Chemiczny magazyn energii świetlnej9/11
Cząsteczki wzbudzone w optyce11/11
Najmniejsze ogniwo galwaniczne11/11
Nowy polimer przewodzący29/11
Włókna z boru29/12
Magnetyczny "papier"29/12
Nowe akumulatorki litowe12/13
Elektroniczny czujnik CO231/13
Nanodioda z jednej cząsteczki26/14
Akumulatorki o konsystencji gumy36/14
Włókna węglowe27/15
Trawienie diamentów27/15
Nylon z glukozy37/20
Ciekłokrystaliczna książka39/20
Wirtualny świat chemicków39/20
Przezroczyste dyski optyczne35/21
Lodówki z lantanowcami8/23
Superpolimer do holografii37/23
Samochody elektyrczne12/20
Ekran z karborundu36/20
Niemetaliczny tranzystor37/23
Ciekły kryształ o ruchliwych ładunkach30/23
Cząsteczni przenoszące energię39/23
Alq - świetny luminofor27/26
Tańsze aerożele26/27
Płaskie ekrany z nanorurkami27/29
Pamięć ciekłokrystaliczna28/30

Metody instrumentalne, sprzęt analityczny

Absorpcyjna spektrometria atomowa12/1
Trwałe izotopy w badaniach1/2
Lidar9/4
Spektrometria ramanowska9/8
"Mikroskop" wykorzystujący tarcie12/11
Nadkrytyczny CO2 w chromatografii31/14
"Medica, controla, farmacja"28/6
Pittcon-9330/14
Chromatografia1/15, 8/15
Plazma indukcyjnie sprzężona w analityce29/16
Elektroniczny nos i piwoIV/19
Bardzo czuły kalorymetr30/20
Pora na biosensora6/21
Automatyczne nosy37/26
Metody badawcze NMR1/27
Policjant z NMR42/28

Nowe zastosowania chemii w życiu codziennym

Biżuteria z krzemu29/3
Skrzypce z tworzyw sztucznch26/9
Ceramiczne maszynki do golenia12/11
Piroteczniczny "słoń"23/12
Nawożenie roślin metanolem28/12
Napoje samochłodzące22/12
Okulary słoneczne z guziczkiem36/14
Pampersy27/15
Ciekłokrystaliczne okulary29/17
Dekopiarka - usuwanie nadruków z papieru32/19
Koszmarny sen sprayowca11/20
Smakowita herbatka z cytryną31/20
Trwałe ondulacje29/21
Jak powstaje fotografia22/25
Lody1/26
Wątroba rekinów a butelki do piwa30/27
Chemiczny piasek do piaskownicy29/27

Chemia na skalę przemysłową

Benzyna z gazu ziemnego16/5
Energetyka wodorowa3/6
Ogniwa paliwowe5/7
Ceny pierwiastków28/7, e10/9
Tanie, polikrystaliczne diamenty18/8
Recyklizacja tworzyw sztucznych28/8
Nowy sposób produkcji cynku29/8
Recesja w produkcji włókien węglowych31/10
CH4 z CaCO38/11
Metanol z gazu ziemnego31/13
Olefiny z tłuszczów31/13
Zastosowania kubanu i adamantanu8/14
Przemysł chemiczny a ekologia10/14
Technologie bezodpadowe10/14
Nowe technologie w walce o czyste powietrze35/18
Związki organiczne z CO217/20
Geografia chemii22/20
Opony do przerobu31/20
Bakterie konkurencją dla drożdży37/20
Ocet z metanu14/21
Nowe polimery15/21
Najważniejsze produkty przemysłu chemicznego33/21
Koszerny plastik28/12
Kontrowersyjne katalizatory w proszkach do prania35/22
Fotochemia a piwoIV/22
Poszukiwany tani sposób usuwania amoniaku24/23
Kryształy usuwające CO228/27
Komu styren, komu30/28
Z eterem w baku38/28
Cl2 za pół darmo27/29

Doświadczenia chemiczne

Katalityczne spalanie cukru15/1
Płomień świecy15/1
Równowagi kompleksowania16/1
Fotoczuły tlenek cynku21/1
Chemiluminescencja luminolu14/2
Tryboluminescencja cukru15/2
Tlen - magnesem22/2
Świecąca odmiana tlenu24/2
Synteza luminolu16/3
Chemiluminescencja hydrochinonu17/3
Antybańki i balony20/3
Fotochromowy ditizonian rtęci18/4
Powolna reakcja zobojętniania kwasu węglowego21/4
Bańki mydlane z CO225/4
Lód w płomieniu - powstawanie H2O228/4
Otrzymywanie dimcarbu - ciekłej soli31/4
Związki termochromowe1/5
Historyczne kosmetyki30/5
Mieszaniny chłodzące19/6
Rozpuszczanie Cu w HCl14/7
Reakcje oscylacyjne20/7
Kofeina z herbaty8/8
Otrzymywanie K2MnO4, K3MnO4, Mn3+16/8
Otrzymywanie ClO2 i jego skroplenie25/8
Miareczkowania napojów i soków19/9
Stopnie utleniania chromu19/10
39-kroplowe roztwory buforoe24/10
Spektroskop za dolara25/10
Ciecz superlepka26/11
Wysalanie metanolu31/11
Otrzymywanie amalgamatu amonu3/12
Prawdziwy kolor miedzi24/12
Amalgamaty amonu, niklu i glinu17/13
Ciecze trójwarstwowe21/13
Nitki z polialkoholu winylowego22/13
Miareczkowania na węch, smak, dotyk23/13
Bezpieczne otrzymywanie fosforu białego16/14
Wybuchy baloników z wodorem22/14
Najprostsza chromatografia3/15
Chromatografia w domowym laboratorium4/15
Rozkład szczawianu żelaza10/15
Otrzymywanie NCl3 i NI31/16
Przepis na żel tiksotropowy37/17
Kisielek z kredy?36/17
Otrzymywanie "złota"12/18
Doświadczenia z żelami31/18
Oglądamy czynność optyczną17/19
Jak zbudowaćprosty palnik21/19
Ciecz sześciowarstwowa21/19
Elektrochemiczna metoda otrzymywania piasku18/20
Czy można zobaczyć kompleks aktywny20/20
Roztwory wodne utleniające metale12/22
Doświadczenia z kartoflem25/23
Pomarańczowa elektroda wzorcowa27/23
Niezwykła siarka13/24
Elektrochemiczna redukcja chlorku srebra16/26
Węże faraona35/26
Niezwykła sól kuchenna8/27

Chemiczne programy komputerowe

Autonom - program do nazywania zw. organicznych16/6
Orbitale na ekranie13/12
Programy z sieci komputerowych32/14
Alchemy-2 i mechanika molekularna15/15
Orbitale pod lupą28/20

Recenzje, nowości wydawnicze

J.Chisholm i M>Johnson, "Chemia"26/5
"Epiprojekcja doświadczeń chemicznych"32/7
Nowe książki32/7
Wesoły układ okresowy32/8
Encyklopedia z błędami25/12
Ściąganie nie popłaca39/16
Osiem nowych książek33/20
Rec. Superściąga po raz kolejny37/24
Adam Bielański "Podstawy chemii nieorganicznej"31/25
"Podstawy toksykologii"31/26
"Nowe nazewnictwo..."31/26
"Chemia nieorganiczna" pod red. L>Kolditza33/26
"Podstawy krystalografii strukturalnej..."34/26
Morrison i Boyd "Chemia organiczna"22/27
"Chemia związków heterocyklicznych"22/27
Odchyłek w nowoczesnym laboratorium31/28
"Druga twarz tlenu"21/29
"Pobieranie próbek środowiskowych do analizy"21/29

Chemia i szkoła

Uzupełnianie współczynników w równaniach reakcji chemicznych6/1, 6/2, 12/3
Studia chemiczne w Polsce11/1, 16/2, 32/3
Rady: jak wygrać olimpiadę13/5
Przewidywanie kształtu cząsteczek (metoda VSEPR)9/6
Papierowe modele tetraedru i oktaedru26/7
Najważniejsze pierwiastki28/7
Projekt minimum programowego chemii19/8
Komentarz do minimum programowego22/8
Programy nauczania chemii za granicą16/9
Papierowe modele fullerenów27/12
To ja - pierwiastek29/13
W co się bawić35/16
Wyznaczanie rozpuszczalności Mg(OH)2 w wodzie w szkolnym laboratorium22/19
Równanie reakcji chemicznych - metoda O.P.I.S.U.9/21
Chemia w szkołach na Litwie22/22
Wywiad z Krzysztofem Pazdro32/23
Wywiad ze Stefanem Sękowskim34/23

Olimpiady chemiczne w kraju

Rady: jak wygrać olimpiadę13/5
XXXVII
: pierwszy etap4/1
: drugi etap4/2
: trzeci etap8/3
XXVIII
: pierwszy etap15/6
: drugi etap30/7
: trzeci etap40/9
XXXIX
: drugi etap16/13
: trzeci etap37/14, 24/15
XL
: etap I i II26/19
: trzeci etap34/21
XLI
: drugi etap28/25
: trzeci etap28/26, 30/26
XLII
: pierwszy etap25/30

Międzynarodowe Olimpiady Chemiczne

XXII, Paryż 19904/1
XXIII, Łódź 199114/4
XXIV, Pittsburg 199210/10, 18/10
XXV, Peruggia 199322/16, 27/16
XXVI, Oslo 199424/22
XXVII, Pekin 199534/28

Zadania z zagranicznych olimpiad chemicznych

RFN5/1, 5/2
USA10/3, 17/5
Litwa11/3
Szwecja8/6
Norwegia9/7
Pewien piękny kraj11/12
Argentyna25/19

Inne konkursy chemiczne

Międzynarodowe konkursy chemii analitycznej dla studentów (ICAC)15/8
Szkół podstawowych woj. toruńskiego23/11
Szkół podstawowych woj. rzeszowskiego10/12
Wyniki konkursu na plakat40/13, 32/15
Konkurs im.prof.Swinarskiego (Toruń)30/15, 38/22, 21/27
Konkurs Politechniki Śląskiej (Gliwice)31/15, 37/28
Ogłoszenie o konkursie dla szkół podstawowych35/19
I Konkurs Szkół Podst. (UW)36/21, 21/21, 39/22
II Konkurs Szkół Podst. (UW)23/27, 24/27

Zadania z morałem i przykłady liczbowe

Woda archimedesa22/1
Zagubiony atom26/2
Po skoku na bank21/3
Balon z całym wodorem13/7
Zimna zupa29/8
O wydajnościach reakcji5/10
Czy mol moli jest na świecie27/13
Jak zostać milionerem30/17
Z czego zrobiona jest ziemia18/16

Publikacje chemiczne

Dziesięciomilionowa substancja28/2
Publikacje chemiczne w różnych językach28/2
Abstrakty chemiczne29/2
Polskie prace z chemii16/5
Czasopisma chemiczne w Polsce i na świecie25/6
Nazwiska chemików w tytułach czasopism26/6
Najpłodniejsi naukowcy9/7
Poziom trudności tekstów naukowych24/9
Czasopisma w wersji komputerowej12/11
Mechanizmy recenzowania prac naukowych - niesprawne?23/12
Czasopismo o fullerenach39/14
O czytaniu publikacjiIV/9
Cząsteczka numer 1200000013/18
Beilstein w komputerze43/18
Czasopismo z komputera30/22
Nielegalne kopiowanie artykułów21/25
Afrykańskie towarzystwo chemiczne40/28

Informacje Kuriera Chemicznego

Autoreklama - układ okresowy30/2
Kurier Chemiczny - raport po roku30/8
Informacje dla autorów31/8, IV/13
Autoreklama - tablice chemiczne31/9, 29/10

Nazewnictwo - zalecenia IUPAC

Nomenklatura - nowe zalecenia32/2
Autonom - program do nazywania związków organicznych16/6
Najnowsze masy atomowe28/12
Zmiany w nazewnictwie organicznym16/13
Temperatura wrzenia wody38/13
Nowa skala temperatur38/13
Nowe przedrostki liczbowe28/15
Kłopoty z nomenklaturą chemiczną1/19
Kanoniczna reprezentacja związku chemicznego a nomenklatura16/22
O nomenklaturze chemicznej - polemiki15/23
Kłopoty nomenklaturowe - c.d.26/24
Nazewnictwo - głos w dyskusji29/24

Chemiczny folklor

Przysłowia20/1, 10/2, 29/2, 15/3
Liryczna piosenka chemiczna25/3, 17/4
Układa okresowa27/5
O czytaniu publikacjiIV/9
Plakat olimpijski z Austrii8/12
Zadanie z pewnej olimpiady11/12
Dezodorant32/13
Jak naprawdę otrzymać złoto12/18
Ignoble '9342/18
Sensacje z etykiet44/18
Krzyżówka36/19
Tiotimolina - najnowsze wyniki33/22
Ignoble '9431/23
Definicja chemika40/23
Zakazać DHMO33/25
Gratka dla snobów35/25
Makabreska40/25
Zapomniałam pirydynę...37/26
Ignoble '9526/29

Różności

Chiński układ okresowyIV/2
Barometrum chemicumIV/3
Test psychochemicznyIV/4
Zarobki chemików w USA26/5
Ceny pierwiastków28/7, e10/9
Najważniejsze pierwiastki28/7
Zjazd TTCh, Białystok 199132/11
Oszustwo badacza czynności optycznej28/12
Piwo sprzed 5200 lat29/12
Chemia na znaczkach pocztowych27/14
Chemicy a choroby psychiczneIV/17
Czy według prawa eter zawiera etanol37/23
Test psychochemicznyIV/23
Europejskie Towarszystwo Chemiczne27/27
"Piwo" w dżungli30/30
Sensacje z prasy codziennej40/14, 32/15, 40/22, 40/2, 40/24, 40/25, 39/26

Menu2