_____Dopóki istnienie nowego pierwiastka nie zostanie uznane przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), pierwiastek musi mieć nazwę i symbol, które są określane przez bardzo proste, lecz ścisłe reguły.
_____Nazwa pierwiastka jest określona przez cyfry liczby atomowej pierwiastka:
0 nil
1 un
2 bi
3 tri
4 quad
5 pent
6 hex
7 sept
8 oct
9 enn

_____Przykład: pierwiastek 125
un-bi-pent-ium