Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Ameryk
Nazwa łacińska  
Symbol Am
Liczba atomowa 95
Masa atomowa 243
Temperatura topnienia 994°C
Temperatura wrzenia 2607°C
Gęstość względna 13,67 (20°C)
Stopnie utlenienia III,IV,V,VI
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f7 7s 2