Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Antymon
Nazwa łacińska _____
Symbol Sb
Liczba atomowa 51
Masa atomowa 121,75
Temperatura topnienia 630,74°C
Temperatura wrzenia 1750°C
Gęstość względna 6,684 (25°C)
Stopnie utlenienia III,-III,V
Konfiguracja elektronowa [Kr]3d10 5s 2 5p 3