Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Arsen
Nazwa łacińska Arsenicum
Symbol As
Liczba atomowa 33
Masa atomowa 74,9216
Temperatura topnienia 817°C (28 atm)
Temperatura sublimacji 613°C
Gęstość względna 5,73 (25°C)
Stopnie utlenienia III,-III,V
Konfiguracja elektronowa [Ar]3d104s24p3