Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Astat
Nazwa łacińska  
Symbol At
Liczba atomowa 85
Masa atomowa 210 (najtrwalszy izotop)
Temperatura topnienia 302°C
Temperatura wrzenia 337°C
Gęstość względna ?
Stopnie utlenienia ?
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 10 6s 2 6p 5