Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Bar
Nazwa łacińska  
Symbol Ba
Liczba atomowa 56
Masa atomowa 137,33
Temperatura topnienia 725°C
Temperatura wrzenia 1640°C
Gęstość względna 3,51 (20°C)
Stopnie utlenienia II
Konfiguracja elektronowa [Xe]6s2