Nazwa Berkel
Nazwa łacińska  
Symbol Bk
Liczba atomowa 97
Masa atomowa 247 (najtrwalszy izotop)
Temperatura topnienia ?
Temperatura wrzenia ?
Gęstość względna 14 (206°C, wartość oszacowana)
Stopnie utlenienia III,IV
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f9 7s 2