Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Beryl
Nazwa łacińska  
Symbol Be
Liczba atomowa 4
Masa atomowa 9,01218
Temperatura topnienia 1278°C
Temperatura wrzenia 2970°C
Gęstość względna 1,85 (20°C)
Stopnie utlenienia II
Konfiguracja elektronowa [He]2s2