Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Bizmut
Nazwa łacińska  
Symbol Bi
Liczba atomowa 83
Masa atomowa 208,98
Temperatura topnienia 271,3°C
Temperatura wrzenia 1560°C
Gęstość względna 9,8 (25°C)
Stopnie utlenienia III,V
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 10 6s 2 6p 3