Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Brom
Nazwa łacińska  
Symbol Br
Liczba atomowa 35
Masa atomowa 79,904
Temperatura topnienia -7,2°C
Temperatura wrzenia 58,78°C
Gęstość 7,59 g/l (gaz, 1 atm)
3,12 g/l (ciecz, 20°C)
Stopnie utlenienia I,-I,V
Konfiguracja elektronowa [Ar]3d10 4s 2 4p 5