Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Cer
Nazwa łacińska  
Symbol Ce
Liczba atomowa 58
Masa atomowa 140,12
Temperatura topnienia 798°C
Temperatura wrzenia 3443°C
Gęstość względna 6,672 (25°C)
Stopnie utlenienia III,IV
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f2 6s 2