Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Cez
Nazwa łacińska  
Symbol Cs
Liczba atomowa 55
Masa atomowa 132,905
Temperatura topnienia 28,40°C
Temperatura wrzenia 669,3°C
Gęstość względna 1,873 (20°C)
Stopnie utlenienia I
Konfiguracja elektronowa [Xe]6s1