Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Cyrkon
Nazwa łacińska  
Symbol Zr
Liczba atomowa 40
Masa atomowa 91,22
Temperatura topnienia 1852°C
Temperatura wrzenia 4377°C
Gęstość względna 6,506 (20°C)
Stopnie utlenienia IV
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d25s2