Nazwa dubn
Nazwa łacińska Dubnium
Symbol Db
Liczba atomowa 105
Masa atomowa 262 (wartość oszacowana)
Temperatura topnienia ?
Temperatura wrzenia ?
Gęstość względna ?
Stopnie utlenienia ?
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f15 7s 2