Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Dysproz
Nazwa łacińska  
Symbol Dy
Liczba atomowa 66
Masa atomowa 162,50
Temperatura topnienia 1412°C
Temperatura wrzenia 2567°C
Gęstość względna 8,540 (25°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f10 6s 2