Nazwa Einstein
Nazwa łacińska  
Symbol Es
Liczba atomowa 99
Masa atomowa 252 (najtrwalszy izotop)
Temperatura topnienia ?
Temperatura wrzenia ?
Gęstość względna ?
Stopnie utlenienia II,III
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f11 7s 2