Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Erb
Nazwa łacińska  
Symbol Er
Liczba atomowa 68
Masa atomowa 167,26
Temperatura topnienia 1529°C
Temperatura wrzenia 2868°C
Gęstość względna 9,066 (25°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f12 6s 2