Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Europ
Nazwa łacińska  
Symbol Eu
Liczba atomowa 63
Masa atomowa 151,96
Temperatura topnienia 822°C
Temperatura wrzenia 1527°C
Gęstość względna 5,243 (25°C)
Stopnie utlenienia II,III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f7 6s 2