Nazwa Ferm
Nazwa łacińska  
Symbol Fm
Liczba atomowa 100
Masa atomowa 257 (wartość obliczona)
Temperatura topnienia ?
Temperatura wrzenia ?
Gęstość względna ?
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f12 7s 2