Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Frans
Nazwa łacińska  
Symbol Fr
Liczba atomowa 87
Masa atomowa 223 (najtrwalszy izotop)
Temperatura topnienia 27°C (wartość obliczona)
Temperatura wrzenia 677°C (wartość obliczona)
Gęstość względna ?
Stopnie utlenienia I
Konfiguracja elektronowa [Rn]7s1