Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Gadolin
Nazwa łacińska  
Symbol Gd
Liczba atomowa 64
Masa atomowa 157,254
Temperatura topnienia 1313°C
Temperatura wrzenia 3273°C
Gęstość względna 7,90 (25°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f75d 16s 2