Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Gal
Nazwa łacińska  
Symbol Ga
Liczba atomowa 31
Masa atomowa 69,7294
Temperatura topnienia 29,78°C
Temperatura wrzenia 2403°C
Gęstość względna 5,903 (25°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Kr]3d104s2 4p1