Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Hafn
Nazwa łacińska  
Symbol Hf
Liczba atomowa 72
Masa atomowa 178,49
Temperatura topnienia 2227°C
Temperatura wrzenia 4602°C
Gęstość względna 13,29 (25°C)
Stopnie utlenienia IV
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 2 6s2