Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Holm
Nazwa łacińska  
Symbol Ho
Liczba atomowa 67
Masa atomowa 164,930
Temperatura topnienia 1474°C
Temperatura wrzenia 2700°C
Gęstość względna 8,795 (25°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f116s2