Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Ind
Nazwa łacińska  
Symbol In
Liczba atomowa 49
Masa atomowa 114,82
Temperatura topnienia 156,61°C
Temperatura wrzenia 2080°C
Gęstość względna 7,31 (20°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d10 5s 2 5p 1