Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Iryd
Nazwa łacińska  
Symbol Ir
Liczba atomowa 77
Masa atomowa 192,2
Temperatura topnienia 2410°C
Temperatura wrzenia 4130°C
Gęstość względna 22,65 (20°C)
Stopnie utlenienia III,IV
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 7 6s 2