Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Iterb
Nazwa łacińska  
Symbol Yb
Liczba atomowa 70
Masa atomowa 173,044
Temperatura topnienia 819°C
Temperatura wrzenia 1196°C
Gęstość względna 6,9654 (25°C)
Stopnie utlenienia II,III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 6s 2