Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Itr
Nazwa łacińska  
Symbol Y
Liczba atomowa 39
Masa atomowa 88,906
Temperatura topnienia 1522°C
Temperatura wrzenia 3338°C
Gęstość względna 4,469 (25°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d15s2