Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Jod
Nazwa łacińska  
Symbol I
Liczba atomowa 53
Masa atomowa 126,904
Temperatura topnienia 113,5°C
Temperatura wrzenia 184,35°C
Gęstość względna 4,93 (20°C)
Stopnie utlenienia I,-I,V,VII
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d10 5s 2 5p 5