Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Kadm
Nazwa łacińska  
Symbol Cd
Liczba atomowa 48
Masa atomowa 112,41
Temperatura topnienia 320,9°C
Temperatura wrzenia 765°C
Gęstość względna 8,65 (20°C)
Stopnie utlenienia II
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d10 5s 2