Nazwa Kaliforn
Symbol Cf
Liczba atomowa 98
Masa atomowa 251 (najtrwalszy izotop)
Temperatura topnienia ?
Temperatura wrzenia ?
Gęstość względna ?
Stopnie utlenienia III, IV
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f10 7s 2