Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Kobalt
Nazwa łacińska  
Symbol Co
Liczba atomowa 27
Masa atomowa 58,9332
Temperatura topnienia 1495°C
Temperatura wrzenia 3100°C
Gęstość względna 8,90 (20°C)
Stopnie utlenienia II,III
Konfiguracja elektronowa [He]2s22p4