Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Krypton
Nazwa łacińska  
Symbol Kr
Liczba atomowa 36
Masa atomowa 83,80
Temperatura topnienia -156,6°C
Temperatura wrzenia -152,30°C
Gęstość 3,773 g/l (0°C, 1 atm)
Stopnie utlenienia 0
Konfiguracja elektronowa 1s22s42p63s23p63d104s24p6