Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Ksenon
Nazwa łacińska  
Symbol Xe
Liczba atomowa 54
Masa atomowa 131,30
Temperatura topnienia -111,9°C
Temperatura wrzenia -107,1°C
Gęstość 5,88 g/l (gaz, 0°C, 1 atm)
Gęstość względna 3,52 (ciecz, -109°C)
Stopnie utlenienia 0
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d10 5s 2 5p 6