Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Lantan
Nazwa łacińska  
Symbol La
Liczba atomowa 57
Masa atomowa 138,91
Temperatura topnienia 918°C
Temperatura wrzenia 3464°C
Gęstość względna 6,145 (25°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Xe]5d1 6s 2