Nazwa Lorens
Nazwa łacińska  
Symbol Lr
Liczba atomowa 103
Masa atomowa 260 (wartość oszacowana)
Temperatura topnienia ?
Temperatura wrzenia ?
Gęstość względna ?
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f14 6d 1 7s 2