Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Lutet
Nazwa łacińska  
Symbol Lu
Liczba atomowa 71
Masa atomowa 174,97
Temperatura topnienia 1663°C
Temperatura wrzenia 3402°C
Gęstość względna 9,84 (25°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d16s2