Nazwa Mendelew
Nazwa łacińska  
Symbol Md
Liczba atomowa 101
Masa atomowa 258 (wartość oszacowana)
Temperatura topnienia ?
Temperatura wrzenia ?
Gęstość względna ?
Stopnie utlenienia II,III
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f13 7s 2