Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Molibden
Nazwa łacińska  
Symbol Mo
Liczba atomowa 42
Masa atomowa 95,94
Temperatura topnienia 2617°C
Temperatura wrzenia 4612°C
Gęstość względna 10,22 (20°C)
Stopnie utlenienia VI
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d5 5s 1