Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Neodym
Nazwa łacińska  
Symbol Nd
Liczba atomowa 60
Masa atomowa 144,24
Temperatura topnienia 1021°C
Temperatura wrzenia 3074°C
Gęstość względna 7,007 (20°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f4 6s 2