Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Neptun
Nazwa łacińska  
Symbol Np
Liczba atomowa 93
Masa atomowa 237
Temperatura topnienia 640°C
Temperatura wrzenia 3902°C (wartość obliczona)
Gęstość względna 20,25 (20°C)
Stopnie utlenienia III,IV,V,VI
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f4 6d 1 7s 2