Nazwa Nobel
Nazwa łacińska  
Symbol No
Liczba atomowa 102
Masa atomowa 259 (wartość oszacowana)
Temperatura topnienia ?
Temperatura wrzenia ?
Gęstość względna ?
Stopnie utlenienia II,III
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f14 7s 2