Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Osm
Nazwa łacińska  
Symbol Os
Liczba atomowa 76
Masa atomowa 190,2
Temperatura topnienia 3054°C
Temperatura wrzenia 5027°C
Gęstość względna 22,61 (20°C)
Stopnie utlenienia III,IV,VIII
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 6 6s 2