Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Pallad
Nazwa łacińska  
Symbol Pd
Liczba atomowa 56
Masa atomowa 106,42
Temperatura topnienia 1554°C
Temperatura wrzenia 3140°C
Gęstość względna 12,02 (20°C)
Stopnie utlenienia II,IV
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d10